دسته‌ها
پیش بینی

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها

بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

بازی برو ماهی یک بازی فوق العاده سرگرم کننده اسـت کـه میتوانید با دوستان خود بازی کنید و یادگیری قوانین طولی نمی‌کشد! با 2 تا 6 نفر بازی کنید و تمرکز خودرا بر روی گرفتن 4 نوع مسابقه بگذارید تا بتوانید نخستین کسی باشید کـه تمام کارت هاي‌ خودرا میگذارد. چند روش جالب برای تغییر نحوه بازی کردن هر دست وجوددارد ؛ بنابر این هرگز از این بازی ورق کلاسیک خسته نخواهید شد.

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

قسمت1 شروع بازی

1-کسی را انتخاب کنید تا اوضاع را مرتب کرده و کارت هاي‌ دور اول را معامله کند. Go Fish عالی اسـت زیرا میتوان ان رابا کمتر از 2 بازیکن و تا 6 بازیکن بازی کرد. فروشنده میتواند شخصی باشد کـه روز تولد وی در آینده نزدیک اسـت ؛ شخصی کـه در بازی آخر برنده شده یا شخص دیگری اسـت کـه شـما انتخاب میکنید.

 

سعی کنید نوبت فروش باشید تا هر بار یک نفر در انجام ان گیر نکرد.

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

2-از فروشنده بخواهید مرتب شود و کارت ها را بـه هر بازیکن بدهد. اگر 2-3 بازیکن وجود داشته باشد ؛ هر شخص باید 7 کارت دریافت کند. اگر 4 بازیکن یا بیشتر وجود داشته باشد ؛ هر شخص باید 5 کارت دریافت کند.

 

قبل از این کـه کارت ها را مرتب کنید و معامله کنید ؛ همه ی جوکرها را از روی عرشه خارج کنید.خوب اسـت بـه کارتهای خود نگاه کنید! فقط دست خودرا از روی بازیکنان دیگر مخفی نگه دارید تا انها نتوانند انچه شـما بدست آورده اید را ببینند.

 

نکته: برای یک تغییر جالب ؛ از 2 عرشه کارت استفاده کنید و تعداد کارتهایی کـه بـه هر بازیکن داده می‌شود را دو برابر کنید. این بازی طولانی تر خواهد بودو بـه سختی می‌توان بـه یاد آورد کـه بقیه کارت هاي‌ مختلف را دارند.

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

بازی برو ماهی

3- بقیه کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین وسط میز پخش کنید. این “حوض ماهیگیری” را ایجاد میکند. خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی کارت ها رو بـه رو می‌مانند تا کسی نتواند نگاهی بیندازد.

 

اگر فضای زیادی روی میز ندارید ؛ فقط کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین در وسط قرار دهید. وقتی کسی وادار اسـت “ماهی برود” ؛ می‌تواند کارت برتر را از روی عرشه انتخاب کند.

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

4-بگذارید اول شخصی کـه در سمت چپ فروشنده نشسته اسـت ؛ برود. این دلیل دیگری اسـت کـه بـه نوبه خود فروشنده بودن خوب اسـت – هر کس فرصتی پیدا می‌کند تا ابتدا کار کند!

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

قسمت2 نوبت گرفتن

1-نوبت خودرا با پرسیدن یک بازیکن درصورت داشتن کارت خاص شروع کنید. بـه کارتهای موجود در دست خود نگاهی بیندازید و انتخاب کنید کـه در مورد کارتهایی کـه قبلاً مضربی دارید از انها سال کنید تا بتوانید مسابقات را سریع تر انجام دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر 2 جک در دست دارید ؛ برای ساخت یک کبریت فقط بـه 2 جک دیگر نیاز دارید. نکته اصلی کـه باید بخاطر بسپارید این اسـت کـه میتوانید هر بار فقط از یک نفر سوال کنید و میتوانید هر بار فقط درمورد یک درجه کارت سوال کنید.

 

“درجه کارت” بـه معنی شماره اسـت و نه کت و شلوار. مهم نیست کـه این شخص یک قلب قلب دارد یا یک جک الماس. اگر انها اصلاً جک دارند ؛ باید ان را بـه شـما بدهند.

 

فقط درصورتی میتوانید کارت خاصی را بخواهید کـه یکی یا بیشتر از انها را از قبل در دست داشته باشید. بـه عنوان مثال ؛ اگر سه در دست ندارید ؛ نمی‌توانید سه نفر را بخواهید.

 

بخاطر داشته باشید کـه هرگاه درباره کارت خاصی سوال کنید ؛ بازیکنان دیگر خواهند فهمید کـه ان کارت را در دست دارید. همه ی شـما می‌توانید استراتژیک کنید و سعی کنید پیگیری کنید کـه چه کسی میتواند در بازی بـه شـما برتری دهد.

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب

بازی برو ماهی

2-اگر کارتهای شـما در دست شـما هستند ؛ همه ی کارتهای دارای رتبه خاصی را بـه انها بدهید. اگر کسی از شـما بپرسد ملکه اي دارید یا خیر ؛ باید همه ی ملکه هاي‌ خودرا بـه ان شخص بدهید. شـما نمیتوانید هیچ پشتی را در دست خود نگه دارید ؛ و نمی‌توانید دروغ بگویید.

 

نکته: بـه یاد داشته باشید ؛ اگر مستقیماً از شـما خواسته نشد ؛ سعی کنید چهره پوکر خوبی داشته باشید تا اگر ان کارت را در دست خود دارید ؛ بخشش نکنید!

3- درصورت دریافت کارتهایی کـه تقاضای کرده‌اید ؛ یک نوبت دیگر بگیرید. اگر مدام شانس بیاورید و کارت هایي را کـه برای ایجاد مسابقات لازم دارید پیدا کنید ؛ احتمالاً میتوانید چندین نوبت پشت سر هم انجام دهید قبل از این کـه “ماهی بگیرید” و نوبت را بـه بازیکن بعدی منتقل کنید. می‌توانید از همان شخص در مورد کارت دیگری سوال کنید یا از شخص جدیدی سوال کنید.

 

بـه یاد داشته باشید کـه سعی میکنید از روی کارتهایی کـه در دست خود دارید مطابقت داشته باشید.

بازی برو ماهی

4-اگر کارت مورد نظرتان را ندارید بـه بازیکن بگویید “ماهی برو”. این سرگرم کننده ترین قسمت بازی اسـت! اگر فرد از شـما همه ی ملکه هایتان را خواسته و شـما هیچ کدام ندارید ؛ بـه آن ها بگویید “ماهی بگیر”. سپس نوبت بـه بازیکن بعدی میرسد.

 

این امر می‌تواند سرگرم کننده باشد کـه بـه مردم دستور می‌دهد “ماهی بگیرند” ؛ اما بـه یاد داشته باشید کـه اینکار رابا نگرشی دوستانه انجام دهید . پس از همه ی ؛ شـما در حال بازی با دوستان خود هستید!

5- هر وقت وادار شدید «ماهی بروید ؛ از استخر ماهیگیری یک کارت بردارید. ”در واقع گرفتن یک کارت از استخر ماهیگیری خصوصاً در ابتدای بازی کار وحشتناکی نیست. این بـه شـما کارت بیشتری برای بازی میدهد و میتواند بـه شـما کمک کند مسابقات بیشتری را بدست آورید. باید کارت را کـه کشیده اید نگه دارید ؛ حتی اگر کارت موردنظر شـما نباشد. نمی‌توانید ان را بـه عقب پرتاب کرده و دیگری را انتخاب کنید.

قسمت3 برنده شدن در بازی

1 – کبریت هاي‌ 4 نوع را دراز بکشید تا کارت از دست شـما خارج شود. شـما نمیتوانید کبریت را در دست خود نگه دارید. بـه محض این کـه یکی را گرفتید ؛ باید ان را جلوی خود بگذارید تا همه ی بتوانند ان را ببینند. در تعداد زیادی از تغییرات Go Fish ؛ شخصی کـه اول از همه ی کارت هایش خلاص می‌شود برنده بازی اسـت ؛ بنابر این بهتر اسـت مسابقات را هرچه سریع تر انجام دهید.

 

در عده اي از تغییرات بازی ؛ می‌توان بازی هاي‌ 2 کارته را بـه جای مسابقات 4 نوع انجام داد.

2-بعد از گذاشتن کبریت یک نوبت دیگر بگیرید. اگر می‌خواهید یک کبریت بگذارید ؛ نوبت شـما ادامه می‌یابد. این بـه شـما این فرصت را می‌دهد تا قبل از این کـه شخص دیگری کارت هاي‌ شـما را از شـما بگیرد ؛ روی مسابقه بعدی خود کار کنید.

3-وقتی دیگر کارت در دست ندارید ؛ بازی را برنده شوید. نخستین نفری کـه از شر همه ی کارت هاي‌ خود خلاص میشود برنده اسـت. درصورت تمایل ؛ بازیکنان باقی مانده می‌توانند بـه بازی ادامه دهند تا این کـه یک برنده مقام 2 ؛ یک مقام 3 و غیره نیز وجود داشته باشد.

 

این بازی را امتحان کنید: بـه جای این کـه وقتی کارتتان به پایان رسید برنده شوید ؛ بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه همه ی کارت هاي‌ استخر ماهیگیری و دست هر بازیکن بسته شود. سپس ؛ تعداد همه ی مسابقه را بدست آورید. شخصی کـه بیشترین مسابقه را دارد برنده می‌شود!

بازی برو ماهی

4-اگر حوض ماهیگیری خالی باشد ؛ بازی را بـه اتمام برسانید ؛ حتی اگر کسی “برنده نشده باشد”. “این یک پایان اختیاری اسـت کـه اگر بازی هاي‌ واقعاً سریع را دوست دارید ؛ می‌تواند استفاده از ان خوب باشد. شـما همیشه می توانستید تصمیم بگیرید کـه شخصی کـه بیشترین مسابقه را در ان زمان دارد ؛ برنده بازی باشد یا این کـه فقط یک تساوی باشد.

 

شـما میتوانید حتی پس از خالی شدن حوض ماهیگیری ؛ بـه بازی ادامه دهید. شـما فقط بـه نوبت سعی میکنید از مخالفان خود کارت بگیرید بدون این کـه در پایان نوبت خود “ماهی بگیرید”.

 

دسته‌ها
پیش بینی

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

Rat Screw ؛ سیلی ؛ اسنات یا جنگ مصری یک بازی سریع و خوش شانس اسـت. هدف این بازی گرفتن هرچه بیشتر کارت اسـت. اگر شـما و بعضی از دوستانتان خسته شده اید ؛ یا اگر میخواهید چیز جدیدی بـه نمایش بگذارید ؛ این عالی اسـت. برای یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر مراحل این مقاله را دنبال نمایید.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

صفحه قابل چاپ قانون
ورق قاعده پیچ مصری موش صحرایی

روش1 پخش پیچ موش مصری

1- یک ورق کارت بازی معمولی بردارید «منهای بذله گوها» و کاملاً حرکت کنید . تمام عرشه را بـه صورت رو بـه پایین بـه بازیکنان منتقل کنید. بـه طور مساوی توزیع کنید تا همه ی مقدار یکسانی داشته باشند. بازیکنان کارتهای خودرا رو بـه پایین نگه داشته و اجازه ندارند بـه آن ها نگاه کنند.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

2- بازی را شروع کنید. شخص باقیمانده از فروشنده ابتدا با بیرون کشیدن کارت بالایی از روی شمع خود و قرار دادن ان رو بـه بالا در وسط قرار می‌گیرد. اجازه ندارید کارت خودرا در وسط قرار دهید.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

3- اگر کارت بازی شده یک عدد روی ان داشته باشد ؛ شخصی کـه در فاصله دو سمت چپ فروشنده قرار دارد نیز یک کارت را قرار میدهد. این دور میز ادامه می‌یابد تا این کـه کسی یک کارت نامه «J ؛ Q ؛ K یا A» بگذارد.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

بازی پیچ موش مصری

4- هنگامی کـه یک کارت نامه بازی میشود ؛ فرد بعدی در دنباله باید یک کارت نامه دیگر بازی کند تا بازی ادامه یابد. تعداد شانس هاي‌ انها برای بازی یک کارت نامه با نامه اولیه تعیین می‌شود. اگر یک آس بازی شود ؛ می‌توانید 4 کارت بازی کنید ؛ 3 برای یک سلطان ؛ 2 برای یک ملکه ؛ و فقط 1 برای یک جک.

 

اگر نفر بعدی در سکانس در فرصت هاي‌ تعیین شده خود یک کارت نامه بازی نکند ؛ کسی کـه آخرین کارت نامه را بازی کرده اسـت برنده خواهد شد و کل شمع بـه انها میرود. متعاقباً دور بعدی با این فرد برنده آغاز میشود.

 

اگر با جوکر بازی می‌کنید ؛ در برخی نسخه ها ؛ باید 5 کارت برای یک جوکر بگذارید. اگر اینکار را انجام دهید ؛ پس نمی‌توانید سیلی بـه جوکر بزنید «بـه دو مرحله زیر نگاه کنید».

 

بـه یاد داشته باشید ؛ هیچکس نمی‌تواند قبل از بازی بـه کارت هاي‌ خود نگاه کند ؛ بنابر این شانس کاملا تصادفی اسـت!

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

5- تنها چیزی کـه قانون کارت نامه را نادیده میگیرد ؛ قانون سیلی اسـت . نخستین نفری کـه وقتی قانون سیلی اجرا شد سیلی بـه کارتها میزند برنده ان دور اسـت. اگر نتوان تعیین کرد کـه چه کسی نخستین کسی را بـه سیلی زده اسـت ؛ کسی کـه بیشترین انگشت را در بالا دارد برنده می‌شود. اگر تساوی از این طریق حل نشود ؛ بازی بـه طور عادی ادامه می‌یابد.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

6- بازیکنان باید در موارد زیر از قاعده سیلی پیروی کنند:

Double :

وقتی دو کارت با ارزش معادل بـه طور متوالی گذاشته می‌شوند. مثال: 5 ؛ 5

 

ساندویچ :

وقتی دو کارت با ارزش معادل پشت سر هم گذاشته می‌شوند ؛ اما یک کارت با ارزش متفاوت بین انها قرار دارد. مثال: 5 ؛ 7 ؛ 5
پایین پایین «یا پایین بـه بالا»: وقتی کارت مشابه کارت اول مجموعه گذاشته می‌شود. با این حال ؛ اگر کارت بـه عنوان پنالتی سوزانده شود ؛ این قانون لغو میشود «بـه زیر مراجعه کنید».

 

ده ها :

وقتی دو کارت پشت سر هم بازی میکنند «یا با یک کارت نامه دراین بین» تا 10 جمع میشوند. برای این قانون ؛ یک آس بـه عنوان یک حساب میشود. مثال: 3 ؛ 7 یا A ؛ K ؛ 9 «ساندویچ»

 

ژوکر :

وقتی کـه ژوکر دراین بازی، کـه باید تعیین شود قبل از گیم پلی شروع می‌شود استفاده میشود. هر زمان کسی یک بذله گو می اندازد ؛ این شمع را میتوان سیلی زد. این فقط درصورتی اسـت کـه نسخه اي را کـه در ان 5 کارت برای یک بذله گو گذاشته اید ؛ بازی نمی‌کنید.

 

چهار پشت سر هم :

وقتی چهار کارت با مقادیر ترتیب صعودی یا نزولی ثابت قرار می‌گیرند. مثال: 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 یا Q ؛ K ؛ A ؛ 2

 

ازدواج :

وقتی ملکه اي بیش از یک سلطان یا زیر ان قرار میگیرد «این یک قانون اختیاری محسوب می‌شود». مثال: Q ؛ K یا K ؛ Q

 

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

7- اگر شمع را سیلی زدید و سیلی زد ؛ باید یک یا دو کارت بـه ته ان اضافه کنید . این کارت هاي‌ سوزان نامیده میشود و سیلیکون پایین را خنثی می‌کند ؛ زیرا کارت اول مجموعه را تغییر میدهد.

 

اگر کارت ندارید ودر زمان نامناسبی سیلی می‌زنید ؛ برای همیشه از بازی خارج می‌شوید «مگر این کـه با قوانین تغییر یافته اي بازی کنید ؛ مانند اجازه دادن بـه بازیکنان برای دادن کارت بـه یک دیگر».

 

8-بازی را ادامه دهید حتی اگر کارتتان تمام شود. تا زمانی کـه در زمان اشتباه سیلی نزنید ؛ بازهم مجاز بـه “سیلی زدن” و گرفتن کارت هستید! همه ی باید تلاش کنند تا در بازی باقی بمانند تا این کـه یک برنده منفرد داشته باشید کـه همه ی کارت ها را بدست آورد .

 

2بازی با قوانین سه گانه اختیاری

1- با سه برابر بـه عنوان سناریوهای برنده فوری رفتار کنید. دراین تغییر ؛ وقتی سه کارت از همان نوع پشت سر هم بازی می‌شود «777 ؛ QQQ و غیره» نخستین بازیکنی کـه سیلی می‌زند فوراً بازی را میبرد ؛ حتی اگر قبل از سیلی کارتی نداشته باشد!

 

توجه داشته باشید کـه این امر بسیار نادر اسـت – برای این اتفاق ؛ نخستین دوبل باید مورد توجه قرار نگیرد. اگر کسی بـه دبل ابتدایی ضربه بزند ؛ او برنده ان کارت ها میشود و دیگر نمی‌توان سه گانه را گرفت ؛ حتی اگر کارت بعدی نیز همان نوع دبل باشد.

2- با 3 6 بـه عنوان سناریوهای از دست دادن فوری رفتار کنید. برای یک تغییر شیطانی در قوانین استاندارد سه برابر ؛ از این تغییر اختیاری استفاده کنید. دراین حالت ؛ وقتی سه گانه بازی می‌شود «666» ؛ اگر کسی بـه ان سیلی بزند ؛ بدون توجه بـه این کـه چند کارت داشت ؛ فوراً ضرر میکند.

 

این نکته فوق العاده پیچیده اي اسـت کـه بـه یاد داشته باشید بـه غیر از این سه سیلی بزنید ؛ بنابر این برای ناامیدی جدی آماده باشید!همانند سه گانه هاي‌ نرمال توضیح داده شده در بالا ؛ این مورد نیز بـه اعتبار دو برابر اولیه نیاز دارد تا از سیلی خارج شود.

3- با سه برابر رفتار کنید همان طور کـه بـه طور معمول دو برابر میکنید. اگر شـما علاقه اي بـه بازی پیچ موش صحرایی مصر ندارید با احتمال پیروزی یا از دست دادن کسی از طریق شانس ؛ می‌توانید سه برابر را دو برابر کنید و مانند معمول بازی کنید ؛ بـه بازیکنانی کـه سیلی میزنند اجازه می‌دهد کارت هاي‌ خودرا بدست آورند. توده.

 

دسته‌ها
پیش بینی

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورن استار آمریکایی

سایت و مجله شرط بندی bettingsites90.com تقدیم میکند

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورن استار آمریکایی

بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

بخش اصلی این مقاله ممکن اسـت خیلی کوتاه باشد تا نکات کلیدی را بـه اندازه کافی جمع بندی کنید . لطفاً برای ارائه نمای کلی قابل دسترسی از هـمه جنبه هاي‌ مهم مقاله ؛ لید را گسترش دهید . « اکتبر 2017 » رمی لاکروا بازیگر بازنشسته پورنوگرافی آمریکایی اسـت .

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

اوایل زندگی

قبل از ورود بـه صنعت سرگرمی بزرگسالان ؛ LaCroix رقصنده ویژه چندین جشنواره موسیقی و Burning Man بود «اجراهای او شامل رقص آتش ؛ ابریشم هاي‌ هوایی و هولاهوپ بود ».

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

شغل

Lacroix از در دسامبر 2011؛ وارد صنعت فیلم بزرگسالان با یک صحنه انفجار باند برای Kink.com ؛  کـه در مورد بحث قرار گرفت جیمز فرانکو تولید مستند پیچ خوردگی . او شش ماه کار کرد تا این کـه اعلام کرد قصد دارد پورنو ترک کند. وی با استناد بـه فرسودگی شغلی ؛ بـه احترام بـه تعهدات قبلی خود ادامه داد ؛ برای بخش استعدادها در Kink.com کار کرد و فیلم هاي‌ منتشر نشده خودرا تبلیغ کرد و سرانجام در نوامبر 2012 بـه تیراندازی بازگشت. 

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

درسال 2013 ؛ LA Weekly رتبه دهم خودرا در فهرست “10 ستاره Porn کـه می‌توانند بعدی Jenna Jameson ” باشند. وی همچنین در فهرست سالانه CNBC ‘The Dirty Dozen: Porn’s Popular Stars’ درسال 2013 و 2014 قرار گرفت.

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

رمی لاکروا

در دسامبر 2014 ؛ اعلام شد کـه LaCroix بـه عنوان یک ستاره قرارداد با ArchAngel Productions بـه امضا رسیده اسـت ،اما کمتر از سه ماه از قرارداد او می گذرد کـه رابطه خودرا با شرکت تولیدی خاتمه داد.

 

درسال 2016 ؛ LaCroix داور نمایش واقعی وب تحت عنوان The Sex Factor بود ؛ کـه یک نسخه پورنوگرافی از The X Factor اسـت . 

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

جوایز

LaCroix با رایلی رید «راست» همبازی سابق او و برنده مشترک چندین جایزه درسال 2013 و 2014

2013: جایزه AVN – بهترین ستاره جدید 
2013: جایزه AVN – بهترین عملکرد اذیت کردن – رمی «با Lexi Belle » 
2013: جایزه XBIZ – بهترین بازیگر زن – انتشار مضمون زوجین – پاره شد 
2013: XRCO Award – New Starlet [15]
2014: جایزه AVN – بهترین بازیگر زن – وسوسه حوا 
2014: جایزه AVN – بهترین صحنه جنسیت دختر / دختر – تب دختر «با رایلی رید » 

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی
2014: جایزه AVN – بهترین صحنه جنسی سه طرفه «دختر / دختر / پسر» – رمی 2 «با بازی مانوئل فرارا و رایلی رید» 
2014: جایزه NightMoves – بهترین مجری زن «انتخاب سردبیر»
2014: جایزه XBIZ – بهترین بازیگر زن – فیلم بلند – وسوسه حوا 
2014: جایزه XRCO – بهترین بازیگر زن – وسوسه حوا
2014: جایزه XRCO – مجری زن سال 
2015: جایزه AVN – بهترین صحنه جنسیت دختر / دختر – گابی دختران را دریافت میکند «با گابریلا پالترووا»

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

رمی لاکروا بازیگر مشهور فیلم های پورنوگرافی آمریکایی

 

منبع مطالب: bettingsites90.com

دسته‌ها
پیش بینی

ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور

ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور

آموزش تر دستی جادویی در بازی با پاسور

ترفند کارت جادویی برای تحت تأثیر قرار دادن دوستان و همچنین تمرین مهارت هاي‌ دستی و توانایی شـما بـه عنوان یک اجرا کننده عالی هستند. تمام آنچه برای انجام این ترفندهای اساسی کارت نیاز دارید ؛ یک علامت استاندارد کارت بازی ؛ کمی تمرین و قدرت خیره کننده مخاطب شماست.

✅✅ ترفند ریاضی در برد پاسور

روش 1 یافتن کارت شخصی در یک عرشه

1- عرشه را مرتب کنید و کارت پایین را حفظ کنید. نمایشی از تغییر مکان عرشه خود ایجاد کنید. بخشی از یک ترفند جادویی موفق شامل جلب توجه مخاطب خود در جایی خاص اسـت. عرشه را یکبار مرتب کنید ؛ سپس بـه تماشاگر خود اجازه دهید کارت ها را مرتب کند یا عرشه را برش دهد تا نشان دهد کـه چیدمان کارت ها کاملاً تصادفی اسـت. بعد از این کـه انها عرشه را بـه هم زدند ؛ کارت پایین را بخاطر بسپارید.

یکی از راه هاي‌ انجام اینکار این اسـت کـه عرشه را بـه عنوان آخرین کاری کـه میخواهید انجام دهید برش دهید ؛ ودر حالی کـه کارت هاي‌ روی میز را ضربه میزنید ؛ بـه کارت پایین نگاه کنید.گزینه دیگر این اسـت کـه قبل از رفتن بـه آخرین مرتب کردن کارت ها ؛ نگاهی بـه کارت پایین بیندازید.

دو روش برای اطمینان از اینکه کارت پایین در هنگام ترک زدن در پایین می ماند:

هنگام انجام یک زدن Riffle ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همیشه با دستی کـه کارت پایینی دارد ؛ ان را شروع کنید. بـه این ترتیب ؛ کارت پایین شـما همانگونه کـه ابتدا بـه میز میخورد ثابت می‌ماند.

دریک زدن بیش از حد ؛ چهره کارتها را از مخاطب خود دور کنید. عرشه را برش دهید ؛ اما کارت پایین رابا لنت هاي‌ انگشتان خود بگیرید. در حالی کـه عرشه را برای زدن جدا میکنید ؛ کارت پایین را عقب بکشید تا بلند نشود ؛ اما در پایین بماند.

2- از مخاطب خود بخواهید کارت انتخاب کند. از شخص بخواهید ان را حفظ کند و ان را در پایین عرشه قرار دهد. وقتی تماشاگر شـما کارت را در پایین عرشه قرار میدهد ؛ درست درکنار کارت پایینی قرار می‌گیرد کـه شـما ان را حفظ کرده‌اید.

در حالی کـه تماشاگر کارت را بـه خاطر می آورد ؛ نمای دور را نشان دهید. هرچه کمتر بـه نظر برسد کـه میخواهید بفهمید کارت اکنون چیست ؛ در پایان ترفند شـما بهتر بـه نظر می‌رسد.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

3- عرشه را ببرید. میتوانید عرشه را خودتان ببرید یا از تماشاگر بخواهید ان را برش دهد. کارت پایین اصلی شـما کـه ان را حفظ کرده‌اید و کارت تماشاگر شـما در جایی در وسط عرشه بـه اتمام می‌رسد. هنگامی کـه عرشه را برگردانید و آن ها را خنک کنید ؛ کارت شخص باید در بالای ان ودر سمت راست کارتی باشد کـه شـما ان را حفظ کرده‌اید.

اگر از نظر عقب دست خوب هستید ؛ ممکن اسـت بخواهید عرشه را چند بار ببرید. اگر میدانید کـه دو کارت شـما بـه طور تقریبی در کدام قسمت قرار دارد ؛ می‌توانید ان را بیشتر برش دهید و دو کارت را کنار هم نگه دارید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

4- اعلام کنید کـه اکنون کارت تماشاگر خودرا پیدا خواهید کرد. این زمان شماست تا “جادوی” این ترفند را بـه نمایش بگذارید. هرچه بیشتر بتوانید عملکرد خودرا بفروشید ؛ این ترفند برای مخاطبان شـما سرگرم کننده تر خواهد بود.هنگامی کـه بـه دنبال کارت تماشاگر خود می‌گردید ؛ از داشتن کارت هاي‌ خود لذت ببرید و دست خودرا روی عرشه بکشید.

ترفند کارت جادویی

5- کارت اصلی را کـه بـه خاطر سپرده اید جست‌وجو کنید. از طریق عرشه خود رو بـه بالا عبور کنید تا هم شـما و هم تماشاگر کارتهای خودرا ببینید. هنگامی کـه کارت اصلی خودرا پیدا کردید ؛ می‌دانید کـه کارت حافظه تماشاگر شـما باید یکی از کارت هاي‌ موجود در بالای ان باشد.

هنگامی کـه ان را پیدا کردید ؛ فوراً ان را انتخاب نکنید. تماشاگر خودرا طوری مطالعه کنید کـه گویی می‌توانید جواب را در آنجا بخوانید.تقریباً با انتخاب کارتهای دیگر بازی کنید و سپس تصمیم بگیرید کـه ادامه دهید. سرانجام ؛ هنگامی کـه سیستم تعلیق ایجاد کردید ؛ کارتی را انتخاب کنید کـه مخاطب انتخاب کرده اسـت.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

6- کارت را فاش کنید با شکوفایی عالی ؛ کارت تماشاگر خودرا نشان دهید.از مخاطب خود بپرسید آیا کارتی کـه در دست دارید کارت وی اسـت؟ اگر چنین باشد ؛ تبریک میگویم! شـما یک کلاهبرداری اساسی را انجام داده اید.اگر بـه هر دلیلی کارت او نیست ؛ میتوانید چیزی مانند “باید در قلمرو جادویی تداخل ایجاد شود.” و دوباره کلاهبرداری را امتحان کنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش 2 اجرای ترفند چهار دزد

1- هر چهار جک را از روی عرشه استخراج کنید. سپس از کارت نیز سه کارت تصادفی دیگر بگیرید. این ترفند مستلزم این اسـت کـه قبل از شروع کار ؛ کمی روی عرشه لمس کنید.

برای چهار دزد ؛ شـما تماشاگران خودرا فکر میکنید کـه جکها را در وسط عرشه قرار داده اید. در واقع ؛ شـما سه کارت دیگر را کـه در عرشه گرفته اید قرار می‌دهید.

در طی این ترفند ؛ این سه کارت دیگر در بالای سه جک قرار میگیرند.این ترفند شامل یک داستان اسـت ؛ داستان خودرا با گفتن مخاطب خود در مورد چهار جک کـه تصمیم بـه سرقت از یک بانک گرفتند ؛ شروع کنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

2- جک ها را بـه مخاطب ارائه دهید. چهار جک را بـه صورت عمودی در دست بگیرید. هر چهار جک باید بتواند بـه طور هم زمان توسط مخاطبان مشاهده شود. سه کارت تصادفی را پشت جک نگه دارید کـه در بالای ان قرار دارد تا مخاطب نتواند انها را ببیند. این برای این ترفند ضروری اسـت.

اگر در مخفی کردن کارت هاي‌ دیگر مشکلی دارید ؛ با قرار دادن انگشت اشاره خود در لبه بالایی کارت ها ؛ انها را در جای خود نگه دارید.وقتی کمی بـه مخاطب خود فرصت دادید تا جک ها را ببینید ؛ کارت ها رابا هم مربع کنید.برای این قسمت از داستان ؛ میتوانید بگویید کـه چهار جک با هلی کوپتر بـه داخل بانک رفته اند یا بـه اسانی از پشتبام فرو رفته اند.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

3- دسته هفت کارت را بالای سطح عرشه و رو بـه پایین قرار دهید. مخاطبان شـما اکنون باور خواهند کرد کـه چهار جک در بالای عرشه قراردارند ؛ همانگونه کـه هستند. با این حال ؛ مخاطبان شـما نمیدانند کـه سه کارت دیگر در بالای Jacks وجوددارد. کارت بالایی را از روی عرشه بردارید و ان را بـه سمت پایین عرشه قرار دهید.

این قسمت از داستان شامل نخستین جک اسـت کـه بـه زیرزمین «پایین عرشه» می‌رود تا زیرزمین را پاک‌سازی کند و مراقب پلیس باشد.
خاطرجمعی حاصل کنید کـه مخاطب شـما نمی‌تواند صورت کارتی را کـه در دست میگیرید ببیند زیرا جک نیست. وقتی کارت را تحویل گرفتید ؛ اینکار را انجام دهید تا صورت کارت بـه سمت شـما باشد و مخاطب فقط پشت کارت را ببیند.

🥳🥳 ترفند بازی اسلات

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

4- اینکار رابا دو کارت بعدی تکرار کنید. همانگونه کـه کارت برتر بعدی را میگیرید ؛ همانگونه کـه عرشه را دوباره در ان قرار می‌دهید ؛ بـه سمت بالا حرکت کنید و داستان را ادامه دهید.

می‌توانید بگویید کـه جک دوم رفت و پول را از دست فروشان گرفت و ان را در وسط عرشه قرار داد.سارق سوم بانک برای سرقت پول در طاق کمی بالاتر رفت.وقتی کارت سوم را بـه سمت بالای عرشه قرار میدهید ؛ فقط مطمئن شوید کـه ان را خیلی بالا نگذارید تا جک ها را جدا نکنید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

5- کارت بالا را بـه عنوان آخرین جک نشان دهید. بگویید کـه این جک روی پشتبام میماند تا مراقب هلی کوپتر باشد. شـما می‌توانید این جک را بـه مخاطب خود نشان دهید همانگونه کـه قرار اسـت در بالای عرشه باشد.

توجه داشته باشید کـه اگر شـما سه نفر دیگر را واقعاً در جای دیگری از عرشه منتقل کنید ؛ این جک متفاوتی خواهد بود. بـه همین دلیل بهتر اسـت با رنگ جک هاي‌ بالا و پایین مطابقت داشته باشید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

6- چهار جک خودرا فاش کنید. برای پایان دادن بـه این حقه ؛ توضیح دهید کـه چگونه جک پشتبام پلیس را میبیند و برای دوستانش رادیو میدهد. یا ؛ جک در پایین پلیس را در زیرزمین پایین دید و تا پشتبام دوید و دوستانش رابا خود برد. در حالی کـه اینکار را انجام میدهید ؛ سه جک دیگر را در بالا فاش کنید و بگویید کـه جک ها برای فرار تا سقف دویده اند.

بدیهی اسـت کـه شـما می‌دانید جک ها تمام مدت آنجا بوده اند ؛ اما تماشاگران فکر می‌کنند کارت ها پس از قرار دادن در پایین و وسط عرشه ؛ بـه طرز جادویی بـه بالا برگشته اند.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

7- داستان را بگو. این ترفند بـه عده اي از قصه هاي‌ خوب متکی اسـت. شـما می‌توانید داستان را طوری بگویید کـه گویی جک ها در حال سرقت از بانک هستند ؛ یا در مورد چگونگی ورود چهار سارق بـه خانه اي برای سرقت در طبقات مختلف. سه کارت برتر عرشه را یکی یکی بردارید ودر حین بیان داستان ؛ آن ها را در سطوح مختلف وارد کنید.

داستان را بـه طرز چشمگیری بگویید. هرچه جزئیات بیشتری در مورد انچه جک ها بـه دنبال ان هستند و سارقین قصد دارند با پول نقد انجام دهند ارائه دهید ؛ مخاطبان شـما بیشتر درگیر خواهند شد. یک داستان غوطه وری مخاطبان شـما را از کاری کـه با دست انجام میدهید منحرف میکند.

این ترفند را میتوان با هر مجموعه کارت چهره ؛ نه فقط Jacks ؛ انجام داد.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش3 اجرای قمارباز

1- عرشه را کاملاً مرتب کنید و کارت پایین را حفظ کنید. حتی می‌توانید بـه یک مخاطب اجازه دهید کـه دست و پا زدن کند یا عرشه را برش دهد تا مشکوک شود. همچنین میتوانید عرشه را برش دهید. در بعضی از مواقع کـه عرشه را مربع می‌کنید ؛ یک نگاهی بـه کارت پایین بیندازید و ان را بخاطر بسپارید.

اگر بـه یکی از مخاطبان اجازه می‌دهید عرشه را مرتب کنند ؛ فقط کافی اسـت قبل از حرکت ؛ نگاهی سریع بـه کارت پایین عرشه بیندازید.این ترفند با کمی تغییر ؛ مشابه یافتن کارت شخصی در عرشه اسـت.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

2-بـه تماشاگر خود اجازه دهید هر کارت را انتخاب کند. عرشه را کمی بیرون بکشید و از عضو مخاطب خود بخواهید کـه یک کارت انتخاب کند و ان را حفظ کند. سپس ؛ عرشه را از جایی کـه کارت کشیده شده برش دهید و ان را بـه دو تکه جدا کنید. از مخاطب خود بخواهید کارت را در بالای شمعی کـه کارت پایینی را کـه در ان حفظ کرده‌اید ؛ قرار ندهد. سپس کارت حفظی خودرا در بالای کارت عضو مخاطب خود قرار دهید.

اگر از پیشرفت بالاتری برخوردار هستید ؛ می‌توانید یک نوسان یا برش کاذب ایجاد کنید کـه اینکار باعث ایجاد توهم در هم زدن عرشه میشود بدون این کـه واقعاً اینکار را انجام دهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

3- عرشه را ببرید. یا میتوانید عرشه را خودتان ببرید ؛ یا این کـه از مخاطبان خود بخواهید یک‌بار عرشه را ببرند. اکنون کارت پایینی کـه بـه خاطر سپرده اید ؛ درست بالای کارت انتخاب شده تماشاگر شماست. دراین مرحله ؛ ممکن اسـت بخواهید چند تغییر اشتباه انجام دهید ؛ اما اگر اینکار را انجام دادید ؛ حتما یادتان باشد کـه این دو کارت کجا هستند تا آن ها رابا هم مخلوط نکنید.

هر چقدر مکان بیشتری پیدا کنید تا مخاطب شـما در ترفند شـما تعامل کند ؛ احساس نظارت مخاطب بیشتر می‌شود. این باعث میشود کـه در پایان این ترفند فاش شود.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

4- شروع بـه معامله کارت ها کنید. کارتهای خودرا از یک طرف جدول بـه طرف دیگر پشت سر هم معامله کنید. با دیدن کارت بـه خاطر سپرده شده و کارت انتخاب شده تماشاگر خود ؛ کـه درست بعد از کارت شـما اسـت ؛ متوقف نشوید. بـه گونه اي رفتار کنید کـه گویی همه ی چیز طبیعی اسـت. بـه غیر از چند کارت آخر ؛ بیشتر عرشه ها را بـه فروش برسانید.

این ترفند شامل شـما میشود طوری رفتار کنید کـه گویی می‌دانید کارت عضو مخاطب خود چیست. اگر وقتی بـه ان رسیدید متوقف شوید ؛ قسمتهای بعدی این ترفند را خراب می‌کند.

😎😎 بازی بنکو

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

5-دهان خودرا شروع کنید. ترفندهای جادویی ؛ بـه ویژه این موارد ؛ وقتی یک داستان را تعریف میکنید ؛ تقویت میشوند. شروع بـه صحبت در مورد این کـه چقدر متقاعد شده اید کارت تماشاگر خودرا پیدا میکنید و می‌خواهید روی ان پول شرط بگذارید صحبت کنید. حتی میتوانید با دانستن این کـه چگونه یک کارت کارت را دستکاری کنید ؛ کمی در مورد این کـه چگونه در وگاس درآمد زیادی کسب کرده‌اید اضافه کنید.

یک دلار شرط ببندید کـه کارت بعدی کـه ورق میزنید کارت تماشاگر باشد. از آنجا کـه تماشاگر قبلاً کارت را دیده اسـت ؛ ممکن اسـت شرط ببندد ؛ فکر میکند شـما کارت آخر را در دست خود برگردانید.اگر مخاطب شرط بندی نکرد ؛ اگر اشتباه می‌کنید یک دلار افزایش دهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

ترفند کارت جادویی

6- کارت تماشاگر خودرا ورق بزنید. بـه جای ورق زدن کارت بعدی روی عرشه ؛ از میان انبوه کارت هایي کـه قبلاً برگردانده اید شکار کنید و کارت وی را پیدا کنید ؛ کـه باید درست درکنار کارتی کـه حفظ کرده‌اید باشد. برای فروش واقعی این حرکت ؛ وانمود کنید انگار میخواهید کارت را در دست خود برگردانید قبل از این کـه کارت تماشاگر خودرا ورق بزنید.

در واقع پول کسی را نگیرید. اگر یکی از مخاطبان شـما شرط بندی کرده اسـت ؛ دلار خودرا پس بگیرید و بـه او بگویید کـه این یکی را بـه او رایگان میدهید. حتی می‌توانید از این حرف شوخی کنید و بـه او بگویید واقعاً منصفانه نخواهد بود زیرا شـما جادو هستید و قبلاً می‌دانید کدام کارت از اوست.اگر این ترفند را بـه هم ریخته باشید ؛ ممکن اسـت وادار شوید بـه عضو مخاطب خود دلار پرداختی را کـه پرداختید ؛ بدهید.

چگونه یک ترفند کارت جادویی انجام دهیم

روش 4 انجام ساندویچ دستی

1-از تماشاچی بخواهید کارت انتخاب کند. یک عرشه معمولی بردارید و کارت هاي‌ یک تماشاگر را بیرون بیاورید و از او بخواهید کارت انتخاب کند. همانگونه کـه تماشاگر شـما کارت را برمی دارد و ان را حفظ می‌کند ؛ عرشه را ببرید. از تماشاگر خود بخواهید کارت را بالای برش قرار دهد و سپس کارت هاي‌ باقیمانده را دریک استراحت صورتی قرار دهد.

از تماشاگر بخواهید کارت را در نیمه پایینی عرشه قرار دهد ؛ و بین کارت او و کارتهایی کـه روی ان قرار میدهید ؛ فاصله اي صورتی رنگ داشته باشد. با این روش میدانید کـه کارت کجاست.

یک شکست صورتی با استفاده از بالشتک انگشت صورتی رنگ شـما انجام میشود تا برشی خفیف در پشت عرشه ایجاد شود کـه مخاطبان شـما نمی‌توانند ان را ببینند.

2- دوباره عرشه را ببرید. از استراحت صورتی خود استفاده کنید تا کارتهایی را کـه بالای کارت تماشاگر قرار داده اید جدا کنید و عرشه را ببرید تا کارت تماشاگر شـما در بالای صفحه باشد. این ممکن اسـت یک برش مجدد واضح باشد ؛ بنابر این برای جلب توجه مخاطب خود ؛ از تماشاگر خود بخواهید کـه فوق العاده سخت روی کارتی کـه کشیده شده تمرکز کند.

و توضیح دهد کـه شـما سعی میکنید کارت را در دست تماشاگر خود نشان دهید.اگر می‌خواهید بیشتر از این هم بزنید ؛ مطمئن شوید کـه کارت برتر در آنجا باقی بماند.

ترفند کارت جادویی

3- بالابر مضاعف انجام دهید. بالابر مضاعف شامل برداشتن دو کارت بالایی از قسمت بالایی اسـت ؛ گویی کـه فقط یک کارت برداشته اید. اگر می‌خواهید ترفندهای کارت جادویی را انجام دهید ؛ این یک مهارت ضروری دستی اسـت.

در بالابر مضاعف صورت کارتی را کـه از عرشه خارج کردید بـه تماشاگر خود نشان دهید. اظهار کنید کـه میخواهید تماشاگر شـما این کارت را بین دستان او ساندویچ کند و شـما می‌خواهید ان را بـه جادویی با کارت انتخاب شده خود تغییر دهید. همانگونه کـه این را میگویید ؛ هردو کارت را دوباره بالای عرشه قرار دهید.

ممکن اسـت لازم باشد قبل از اقدام بـه این ترفند ؛ دو کارت را از بالای صفحه برداشته و چهره دوم را نشان دهید ؛ مثل این کـه یک کارت باشد.

ترفند کارت جادویی

4- کارت تماشاگر خودرا ساندویچ کنید. کارت بالایی را کـه همان تماشاگر شماست در بالای دست او قرار دهید و از او بخواهید تا دست دیگرش را روی ان قرار دهد.

هنگامی کـه دو بالابر را پایین آوردید ؛ دو کارت را دوباره روی عرشه قرار دهید ؛ کارت برتر «کارت اصلی تماشاگر» را بردارید و ان را بـه دستان خود قرار دهید ؛ رو بـه پایین و آنجا قرار گرفته اسـت. بـه تماشاگر خود بگویید کـه محکم کارت را نگه دارد و فشار زیادی وارد کند.

دراین مرحله ؛ کارتی کـه تماشاگر شـما برداشته بین دستان او قرار دارد ؛ اما او فکر میکند این کارت همان کارت اسـت کـه شـما بـه او نشان داده اید. این کارت در بالای عرشه قرار دارد.

ترفند کارت جادویی

5- برو دنبال کارت. بـه تماشاگر خود بگویید کـه میخواهید کارتی را کـه او در دست دارد در حال حاضر جادویی با کارتی کـه در ابتدا انتخاب کرده اند تغییر دهید.

مثل این کـه دنبال کارت انها هستید ؛ بـه دنبال اطراف عرشه بروید و شکار کنید ؛ در حالی کـه میدانید تماشاگر شـما قبلاً ان را دارد.روی کارتی کـه از قبل بالای عرشه قرار دارد و تماشاگر فکر می‌کند بین دستان او قرار دارد ؛ مستقر شوید.

6- فاش کردن سرانجام ؛ فاش کنید کـه کارتی را کـه تماشاگر شـما اعتقاد داشت در دست او اسـت ؛ دارید. از تماشاگر خود بخواهید بـه کارتی کـه در دست دارد نگاه کند و نشان دهد کـه کارت اصلی اوست.

نکات

مخاطبان خودرا با گفت و گو ؛ توضیح دادن انچه قصد دارید بعدی انجام دهید ؛ یا از تماشاگران خود بخواهید بعضی کارها را انجام دهند کـه چشم ها را از دست و عرشه شـما دور نگه دارد.

😍😍 آموزش شرط بندی اسب سواری

از یک عرشه کارت کـه کمی فرسوده اسـت استفاده کنید. جابجایی ؛ خم شدن و دستکاری عرشه جدیدتر مخصوصاً برای بالابرهای دوتایی دشوارتر اسـت.تمرین کردن عرشه بـه روش هاي‌ مختلف برای بهتر شدن سریع جابجایی و دانستن نحوه نگه داشتن کارت در جای خود ؛ تمرین کنید.

دسته‌ها
پیش بینی

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

در این جا یک بازی پاس چهارم با تاس سرگرم کننده وجوددارد کـه بـه شـما امکان میدهد کمی پول یا چیزهای خوب دیگر خانواده و دوستان خودرا بـه چانه بزنید! بازی ساده اسـت اما در حالی کـه تاس پرتاب میشود باعث می‌شود همه ی فکر کنند ؛ پول را پرتاب کنند و هیجان شـما را زیاد کنند.

✅✅ آموزش بازی ریم پاسور

این یک بازی عالی برای فصل تعطیلات اسـت زیرا شـما می‌توانید ان رابا سکه هاي‌ شکلات بازی کنید «همان طور کـه در عکسهای نشان داده شده اسـت» و از ان برای پر کردن لحظاتی استفاده کنید کـه مردم مطمئن نیستند دیگر با خودشان چه کار کنند! در این جا نحوه بازی وجوددارد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

مراحل1

بازی را تنظیم کنید. تعداد بازیکنان نامحدود اسـت ؛ بنابر این درصورت تمایل تمام خانواده یا گروه دوستان میتوانند در ان شرکت کنند.سه ربع بـه هر بازیکن اختصاص دهید. متناوباً ؛ از هر بازیکن بخواهید سه چهارم خودرا تهیه کند.

درصورت ترجیح ؛ می‌توانید از تراشه هاي‌ پوکر ؛ پول بازی ؛ سکه هاي‌ شکلات ؛ کوپن هاي‌ جسورانه یا وعده هاي‌ روزمره یا هر چیز دیگری کـه مناسب می‌دانید استفاده کنید. با این حال باید مورد برای بردن مطلوب باشد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

2-سه تاس پیدا کنید تا رول کنید. تعداد تاس هاي‌ رول شده بـه تعداد سه ماهه برگزار شده بستگی دارد:

هنگامی کـه یک بازیکن یک یا دو چهارم داشته باشد ؛ او یک یا دو تاس می چرخاند ؛ کـه مستقیماً بـه تعداد کوارترهای برگزار شده مربوط میشود.اگر یک بازیکن سه چهارم یا بیشتر داشته باشد ؛ بازیکن هر سه تاس را می چرخاند.

اگر بازیکنی هیچ پولی در مقابلش نماند ؛ او هنوز هم در بازی اسـت ؛ اما تا وقتی کسی یک چهارم از او بگذرد ؛ نمیتواند رول شود .آخرین بازیکنی کـه یک چهارم دارد تاس ها را دور می‌زند و باید یک ؛ 2 یا 3 بچرخد تا بتواند گلدان مرکزی پول یا سایر چیزهای مورد استفاده را بدست آورد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

بازی پاس چهارم با تاس

3- هر بازیکن سه تاس می‌زند تا ببیند چه کسی اول می‌رود. شخصی کـه بیشترین تعداد را می چرخاند بازی را شروع می‌کند.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

4- تاسها را بچرخانید تا مشخص کنید کـه پول یا گنج دیگر شـما بـه کجا میرود. برای هر 4 ؛ یک چهارم را در گلدان وسط قرار دهید.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

5-بـه ازای هر 5 ؛ یک چهارم را بـه شخص سمت چپ خود منتقل کنید.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

6- بـه ازای هر 6 ؛ یک چهارم را بـه شخص سمت راست خود منتقل کنید.

بازی پاس چهارم با تاس

7- برای گلدان وسط رول کنید. هنگامی کـه فقط یک نفر در محله ها مانده اسـت ؛ او باید برای گلدان مرکزی بچرخد.بازیکن برای بردن گلدان باید 1 ؛ 2 یا 3 رول کند. اگر بازیکن 4 شماره بغلتد و فقط یک چهارم دیگر باقی بماند ؛ ان یک چهارم باید بـه گلدان مرکزی برود. دراین حالت ؛ گلدان بـه یک گلدان “حمل” تبدیل می‌شود زیرا هیچکس برنده نمیشود.

🥳🥳 ترفند برد بازی رولت کاملا تضمینی

بازی «یا دور جدید» دوباره شروع میشود ؛ هر شخصی دوباره سه چهارم طول میکشد. شخصی کـه آخرین غلتک زده اسـت بازی جدید رابا همان قوانین شروع میکند تا این کـه کسی برنده شود.اگر بازیکن 4 ؛ 5 یا 6 رول کند ؛ چهارم هاي‌ باقی مانده مانند کل بازی منتقل می‌شود.

دسته‌ها
پیش بینی

بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades

بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades

چگونه می توان بیل گل را به دست آورد

Spades یک بازی ورقه اي اسـت کـه در ان بازیکنان روی تعداد ترفندها یا دورهایی شرط می بندند کـه فکر می‌کنند میتوانند با کارت هایي کـه در دست دارند برنده شوند. اگر چه گیم پلی و امتیازدهی واقعی بسیار ساده اسـت ؛ اما استراتژی هاي‌ خاصی وجوددارد کـه می‌توانید برای افزایش شانس پیروزی خود استفاده کنید.

🔝🔝 آموزش بازی چهار آس شرطی

عده اي از قوانین اساسی را برای شرط بندی در مورد ترفندهایی کـه برنده خواهید شد دنبال نمایید و از چند استراتژی ساده در بازی استفاده کنید و ببینید کـه چگونه بر عملکرد شـما در Spades تأثیر میگذارد!

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

روش1 شرط بندی در ترفندها

بر روی همه ی آس و پادشاهان خود شرط ببندید تا کلاهبرداری کنید. تعداد آس و پادشاهان خودرا حساب کنید و ان تعداد را بـه تعداد کل ترفندهایی کـه پیشنهاد میدهید اضافه کنید. آسها و پادشاهان تقریبا همیشه یک ترفند را بـه دست می آورند ؛ مگر این کـه با یک پیاده برنده شوند.

یک استثنا دراین قانون این اسـت کـه اگر شـما یک سلطان دارید اما این کارت تنها کارت ان لباس اسـت کـه در دست شماست. برای گرفتن ترفند روی این سلطان شرط نگذارید زیرا اگر وادار شوید برای پیروی از ان بازی کنید ؛ نفر بعدی کـه در خط اسـت میتواند بـه اسانی این ترفند را برد اگر یک خال از ان لباس یا یک بیل دارد.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

2- بـه ملکه هایي کـه 2-4 کارت دیگر با همان لباس دارید پیشنهاد دهید. اگر کمتر از 2 کارت دیگر در لباس ملکه داشته باشید ؛ ممکن اسـت کسی ملکه شـما رابا یک سلطان یا آس شکست دهد زیرا ممکن اسـت وادار شوید برای انجام اینکار در بعضی مواقع ؛ ان را بازی کنید.

اگر 5 کارت یا بیشتر در ان لباس داشته باشید ؛ ممکن اسـت کسی ملکه شـما را بیل بزند ؛ زیرا آن ها نمیتوانند از این الگو پیروی کنند.بـه عنوان مثال ؛ اگر یک ملکه قلب و 2 قلب دارید ؛ بـه ملکه خود پیشنهاد ندهید کـه یک ترفند را انتخاب کند زیرا بـه احتمال زیاد یک دور با ملکه خود پیروز نمیشوید.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

بازی Spades

3- روی تمام پیک هاي‌ خود کـه 10 یا بالاتر هستند شرط ببندید. هر بیل کـه 10 یا بالاتر باشد احتمالاً یک ترفند را بـه دست خواهد آورد. بخاطر داشته باشید کـه ace spades یک برد اتوماتیک اسـت ؛ سلطان spades اگر یک ace نیز داشته باشید یک برد تضمینی اسـت و غیره.

اگر در هر لباس مشخصی 2 کارت یا کمتر دارید ؛ میتوانید مثل 7 – 9 ؛ روی بیلهای پایین شرط بندی کنید ؛ حتی اگر 3 بارک بیشتر نداشته باشید و وقتی نمیتوانید از آن ها پیروی کنید ؛ از آن ها بـه عنوان برنده استفاده کنید.

نکته : یک قانون کلی کـه میتوانید استفاده کنید این اسـت کـه اگر بیش از 3 شماره داشته باشید ؛ مهم نیست کـه چه هستند. بـه عنوان مثال ؛ اگر 5 کلوچه دارید ؛ در 2 ترفند شرط بندی کنید.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

از شرط بندی روی جک ها و کارت هاي‌ عددی کـه بیل نیستند خودداری کنید. جک ها و کارت هاي‌ شماره دار در 3 لباس دیگر تقریبا همیشه یک ترفند را از دست میدهند. در شرط بندی روی هر یک از کارت هاي‌ موجود در دست خود خطر نکنید.

اگر این یک بازی نزدیک اسـت و هر ترفندی مهم اسـت ؛ میتوانید 1 ترفند روی جک ها را امتحان کنید بـه شرطی کـه همه ی 4 بازی را داشته باشید. این همیشه جواب نمی‌دهد ؛ اما وقتی همه ی را داشته باشید احتمال این کـه یک ترفند با جک برنده شوید بسیار بیشتر اسـت. از آن ها ؛ از آنجا کـه شـما فرصت بیشتری دارید کـه سعی کنید با آن ها برنده شوید.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

بازی Spades

اگر عقب هستید و می‌خواهید برای یک جایزه 100 امتیازی ریسک کنید ؛ کور یا صفر پیشنهاد دهید. پیشنهاد کور یعنی شـما حدس میزنید کـه بدون این کـه بـه دست خود نگاه کنید ؛ چند ترفند خواهید زد و پس از نگاه کردن بـه دست خود ؛ 0 ترفند را پیشنهاد می‌دهید. درصورت ارائه پیشنهاد ؛ هر دوی این پیشنهادات 100 امتیاز اضافی بـه شـما میدهند ؛ اما درصورت اشتباه گرفتن ؛ 100 امتیاز مجازات میشوند.

بـه عنوان مثال ؛ اگر صفر پیشنهاد دهید اما 1 ترفند کسب کنید ؛ 100 امتیاز از دست میدهید.اگر پرده بزنید و شرط ببندید کـه 3 ترفند خواهید گرفت ودر نهایت 3 ترفند خواهید گرفت ؛ 100 امتیاز کسب میکنید.

بعضی از بازی هاي‌ بیل همچنین پیشنهاد منفی کور را ارائه میدهند ؛ این زمانی اسـت کـه بدون نگاه کردن بـه کارت هاي‌ خود ؛ صفر پیشنهاد دهید. اگر درست حدس بزنید این نوع پیشنهاد 200 امتیاز بـه شـما می‌دهد اما اگر 1 ترفند یا بیشتر بدست آورید 200 امتیاز را از شـما می‌گیرد.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

روش 2 انتخاب چه کارتهایی برای بازی کردن

انچه را کـه قبلاً پخش شده اسـت ؛ پیگیری کنید. تمام تلاشتان را بکنید تا بخاطر بسپارید کـه قبلاً کارتهای دیگری توسط بازیکنان دیگر بازی شده اسـت ؛ مخصوصاً کارتهای بالایی کـه میتوانند کارتهای شـما را بزنند. این بـه شـما ایده میدهد کـه چه موقع کارت هاي‌ خاصی را در دست خود بازی کنید تا احتمال ضرب و شتم انها کمتر شود.

بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما یک ملکه قلب دارید ؛ و سلطان و آس آسمانی از قبل بازی شده اند ؛ شـما میدانید کـه هنگام بازی شانس این اسـت کـه ملکه شـما ترفند را بدست آورد.

نکته : تمام تلاش خودرا انجام دهید تا حداقل پیک هاي‌ بازی شده را ردیابی کنید ؛ زیرا انها می‌توانند هر کارت را برنده کنند. اگر می‌دانید کـه سایر بازیکنان قبلاً پیک هاي‌ خودرا بازی کرده اند ؛ میتوانید با کارت هاي‌ عالی دیگر از ترفندهای برنده باشید.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

بازی Spades

اگر 5 شماره بیل یا بیشتر دارید با بیل کم سرب شوید. از تعداد زیاد بیل خود استفاده کنید تا بازیکنان دیگر را وادار بـه خلاص شدن از شر عده اي از پیک هاي‌ خود کنید. سایر بازیکنان نیز باید با بیل خود از ان پیروی کنند ؛ بدین معنی کـه تعداد بیل باقیمانده برای ورق زدن کارتهای دیگر شـما باقی نخواهد ماند.اینکار همچنین پیک هاي‌ باقیمانده شـما را قدرتمندتر میکند و میتوانید از آن ها برای برنده شدن کارت هاي‌ دیگر و ترفندهای مختلف استفاده کنید.

کارت هاي‌ کم ارزش را بازی کنید اگر در نوبت دوم بازی میکنید. اگر یک دور در صندلی دوم هستید از بازی بیل یا کارت بالا خودداری کنید زیرا بازیکن بعد از شـما یک فرصت راحت برای ضرب و شتم شـما دارد. از این شانس استفاده کنید و از شر کارتهای کم ارزش یا جک هایي کـه احتمالاً هیچ ترفندی برای شـما ندارند ؛ خلاص شوید.

🤩🤩 آموزش بازی هفت خبیث

بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکنی کـه دور را هدایت میکند 7 الماس بازی می‌کند و شـما یک 9 و سلطان الماس دارید ؛ 9 را بازی کنید تا از شر ان خلاص شوید. اگر شـما شاه را بازی کنید ؛ بازیکن بعدی در خط میتواند بـه اسانی با بازی هر بیل ترفند پیروز شدن سلطان خودرا برنده شود.

بازی Spades

برای پایان بازی آس بیل را ذخیره کنید. Ace spades یک برد تضمینی اسـت ؛ بنابر این ان را برای پایان بازی ذخیره کنید تا درصورت نیاز بیشتر از ان استفاده کنید. وقتی فقط بـه 1 ترفند دیگر احتیاج دارید کـه تعداد ترفندهایی را کـه پیشنهاد می‌دهید ؛ آخرین استفاده کنید.

بـه عنوان مثال ؛ بگویید از 4 ترفندی کـه پیشنهاد داده اید 3 بازی دارید و 3 دور دیگر بازی وجوددارد. بـه بازیکنان دیگر اجازه دهید در 2 راند بعدی برنده شوند ؛ سپس در دور آخر آس عنکبوت خودرا بازی کنید تا آخرین ترفند خودرا کسب کنید.

روش 3 با استفاده از تعداد درست ترفندها

با کارت هایي کـه روی انها شرط می بندید ؛ بـه زودى ترفندها را برنده شوید. کارت ها و بیلهای بالایی را کـه در اوایل بازی شرط می بندید بازی کنید تا تعداد ترفندهایی را کـه پیشنهاد می‌دهید بـه دست آورید. این بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه با کارتهای ضعیف خود ؛ بقیه دورها را از دست بدهید تا تعداد درست ترفندها را بدست آورید و امتیاز بگیرید.

بـه عنوان مثال ؛ بگویید کـه پیشنهاد داده اید کـه قصد دارید 2 ترفند برنده شوید ؛ 1 با آس و 1 با سلطان بیل ؛ و شـما نخستین بازیکن هستید. با آس شروع کنید تا امیدوارم همه ی بازیکنان وادار باشند از این الگو پیروی کنند و شـما این پیروزی را خواهید برد. سپس میتوانید از سلطان پیک خود بـه عنوان برگ برنده در یکی از دورهای زیر استفاده کنید تا ترفند دوم خودرا بردارید.

بازی Spades آموزش ترفند های برد در بازی ورق Spades

بازی Spades

مطابق شرط بندی شریک زندگی تهاجمی یا دفاعی بازی کنید. اگر مثلا پیشنهاد بسیار بالایی داده اند ؛ مانع راه آن ها نشوید ؛ زیرا انها احتمالاً قدرت بالایی دارند و می‌خواهید ترفندهای تیم شـما را ببرند. از طرف دیگر ؛ اگر شریک زندگی شـما پیشنهادی کم ارائه کرده اسـت ؛ تمام تلاش خودرا برای پیروزی در ترفندها انجام دهید ؛ زیرا آن ها بـه احتمال زیاد دست ضعیفی دارند.

نکته دیگری کـه باید بـه ان توجه کنید این اسـت کـه اگر بـه نظر میرسد شریک زندگی شـما هیچ کارت خاصی دریک لباس خاص ندارد و شـما کارت زیادی در ان لباس دارید. دراین حالت ؛ میتواند ایده خوبی باشد کـه هر زمان فرصتی پیدا کرد با ان کت و شلوار پیش بروید ؛ بنابر این بازیکن بعدی ؛ رقیب شـما ؛ باید از او پیروی کند. سپس ؛ شریک زندگی شـما میتواند سعی کند این کلاهبرداری رابا یک بیل بدست آورد.

بازی Spades

از بردن ترفندهای بیشتر از شرط بندی خودداری کنید. برنده شدن یک ترفند اضافی گرفتن کیسه اسـت و شـما یا تیم خود درصورت گرفتن 10 کیسه یا بیشتر در طول یک بازی ؛ 100 امتیاز مجازات خواهید شد. این مهم مخصوصاً در بازیهای طولانی تر ؛ زمانی کـه شـما در مجموع 300-500 امتیاز بازی میکنید بسیار مهم اسـت ؛ زیرا بـه احتمال زیاد بـه 10 چمدان می‌رسید. اگر دریک بازی کوتاه 200 امتیازی بازی میکنید کمتر جای نگرانی اسـت.

🤠🤠 ترفندهای بازی انفجار

اگر نزدیک بـه گرفتن 10 چمدان هستید و بازی هنوز تمام نشده اسـت ؛ بهتر اسـت ترفندهای کمتری نسبت بـه رقم شرط بندی خود ببرید زیرا مجازات نکردن پیشنهاد شـما مجاز نیست. دراین حالت ؛ ممکن اسـت بخواهید عده اي از دورها را به طور عمدی از دست دهید تا از تصادفی از پیشنهاد خود پیشی نگیرید ودر پایان جریمه نشوید.

نکته : در بعضی موارد ؛ ممکن اسـت بخواهید این قانون را بـه عنوان یک استراتژی دفاعی نقض کنید. اگر کسی امتیاز بالایی دارد ؛ میتوانید سعی کنید کلاهبرداری بیشتر از آنچه را کـه پیشنهاد داده اید انجام دهید تا از پیشنهاد خود جلوگیري کند. هنوز هم سعی کنید بیش از 10 کیسه نروید تا جریمه نشوید.

دسته‌ها
پیش بینی

بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد

بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد

نحوه انجام توهم کارت گمشده

بازی کارت گمشده ؛ آیا شـما دیوید کاپرفیلد را دیدن میکنید یا فقط آرزو می‌کنید کـه یک جادوی کوچک را دریک رویداد اجتماعی دیگر خسته کننده بـه ارمغان بیاورید؟ شاید قبلاً یک ترفند کارت آموخته باشید ؛ اما امیدوارید کـه بدون نیاز بـه شکستن بانک دریک فروشگاه جادویی ؛ کارنامه خودرا گسترش دهید.

🤩🤩 آموزش بازی شلم

خوب ؛ شـما خوش شانس هستید. فقط با استفاده از یک کارت استاندارد و کمی ضربات دستی ؛ میتوانید خیالی را انجام دهید کـه مطمئناً هم خیره میشود و هم لذت می بخشد.بازی کارت گم شده را میتوانید دراین پست مطالعه نمایید.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

قسمت 1 آماده سازی عرشه

1- یک عرشه کارت استاندارد پیدا کنید. برای این توهم خاص نیازی بـه خرید یک کارت مخصوص کارت نیستید. اگر عرشه شـما کامل نیست نگران نباشید ؛ اما مطمئن شوید کـه دارای چهار لباس «قلمه ؛ قلب ؛ الماس و چماق» از حداقل سه نوع کارت «یعنی 5 ؛ 6 ؛ 7 یا جک ؛ کوئین ؛ کینگ و غیره» باشد. ؛».

نحوه انجام توهم کارت گمشده

2- کارتهای خودرا انتخاب کنید. برای قانع کردن این توهم ؛ باید از سه کارت متوالی استفاده کنید «بـه عنوان مثال ؛ جک ؛ کوئین ؛ کینگ». هر چهار لباس مناسب برای هر یک از کارت هاي‌ انتخاب شده را بیرون بیاورید. اگر از مثال بالا استفاده میکنید ؛ موارد زیر را خواهید داشت:

جک ♥ جک ♦ جک ♠ جک
ملکه ♥ ملکه ♦ ملکه ♠ ملکه
سلطان ♥ سلطان ♦ سلطان ♠ سلطان

نحوه انجام توهم کارت گمشده

3- کارت ها را بـه دو مجموعه مختلف جدا کنید کـه هر کدام شامل شش کارت اسـت. هردو مجموعه باید دنباله را دنبال کنند «یعنی جک ؛ کوئین ؛ کینگ» و باید حاوی لباس قرمز و مشکی باشد. با استفاده از مثال فوق ؛ مجموعه هاي‌ شـما می‌توانند بـه این شکل باشند ؛ اما لازم نیست این ترتیب دقیق را دنبال نمایید:

مجموعه 1: Jack ♦ «قرمز» ؛ Jack ♠ «سیاه»؛ ملکه ♥ «قرمز» ملکه ♠ «سیاه» سلطان ♣ «سیاه» King ♦ «قرمز»

مجموعه 2: Jack ♥ «قرمز»؛ جک ♣ «سیاه» ملکه ♦ «قرمز» ؛ ملکه ♣ «سیاه» سلطان ♠ «سیاه» King ♥ «قرمز»

نحوه انجام توهم کارت گمشده

4- یکی از کارت ها را از مجموعه 2 حذف کنید. فرقی نمیکند کدام کارت را انتخاب کنید. ان کارت را دور از چشم پنهان کن در هنگام توهم نیازی بـه استفاده مجدد از ان نخواهید داشت.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

بازی کارت گمشده

5- توهم را تنظیم کنید. مجموعه 1 را بـه هم بزنید و شش کارت را جلوی خود قرار دهید. شـما میتوانید کارت ها را به‌صورت روبه‌رو کنار بگذارید یا می‌توانید انها را پهن کنید. این شش کارتی اسـت کـه مخاطب شـما در ابتدا میبیند.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

6- تنظیمات را پنهان کنید. مطمئن شوید کـه ابتدا پنج کارت باقی مانده را مخلوط کنید. شـما باید این مجموعه را در مکانی قرار دهید کـه در هنگام توهم بـه اسانی قابل دسترسی باشد ؛ اما از دید دور پنهان شود. ممکن اسـت بخواهید آستین بلند بپوشید یا شلوار جیب بپوشید.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

قسمت 2 انجام توهم

1- کسی را انتخاب کنید کـه توهم را در ان انجام دهد.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

2- شش کارت را از مجموعه 1 بگذارید ؛ رو بـه بالا ؛ در مقابل انها. شخص را تشویق کنید کـه کارت ها را لمس کند و برای خاطرجمعی از واقعی بودن کارت ها را ورق بزند.شـما در حال ایجاد احساس امنیت هستید ؛ بنابر این با لبخند زدن و گفتن “برو جلو و کارت ها را نظارت کن. انها را بـه همان اندازه کـه نیاز داری!” بـه انها خاطرجمعی دهید.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

3- از فرد بخواهید کارت انتخاب کند. حتما با گفتن این جمله ؛ مقدمه ان را بگویید: “هر کارت را انتخاب کنید ؛ اما بـه ان اشاره نکنید ؛ ان را لمس کنید یا بـه هیچ عنوان بـه من نشان دهید کدام کارت را انتخاب کرده‌اید.”

🤯🤯 راهنمای انواع بازی انفجار

برای این کـه احساس امنیت بیشتری در آن ها ایجاد شود ؛ حتی ممکن اسـت داوطلب شوید کـه چشم هایتان را بـه سمت بالا ببندید و کارت را انتخاب کنید.انها را تشویق کنید تا انتخاب خودرا با یک دوست نجوا کنند.

نحوه انجام توهم کارت گمشده

بازی کارت گمشده

4- کارتها را بردارید. هنگامی کـه آن ها نشان دادند کـه انتخابی انجام شده اسـت ؛ کارت ها را بردارید و انها را بـه طور مرتب دریک توده روبه‌رو قرار دهید.

5- از فرد بخواهید روی انتخاب کارت خود تمرکز کند. ممکن اسـت بخواهید بگویید ؛ “خوب ؛ روی کارتی کـه انتخاب کردی تمرکز کن. آیا واقعاً سخت تمرکز می کني؟” از انها بخواهید در جواب سر تکان دهند. سپس بگویید: “من قصد دارم ذهن شـما را بخوانم تا یاد بگیرم کدام کارت را انتخاب کرده‌اید ؛ بنابر این تمرکز خودرا حفظ کنید.”

در حالی کـه انها در حال تمرکز هستند ؛ شـما باید طوری رفتار کنید کـه انگار واقعاً سخت فکر میکنید ؛ سعی میکنید ذهن انها را بخوانید.

بازی کارت گمشده

6- حواس پرتی ایجاد کنید. دشوارترین قسمت این توهم ایجاد حواس پرتی اسـت. ممکن اسـت متوجه نشوید ؛ اما مغزها دو نوع توجه دارند. یک نوع مربوط بـه تمرکز شماست ؛ در حالی کـه نوع دیگر در برابر شگفتی ها واکنش نشان می‌دهد. جادوگران با جلب توجه هردو حالت شـما را فریب میدهند. بدون هیچکس دیگری ؛ کاملاً و ناامیدانه از دست کوتاه انها منحرف می‌شوید.

یک پیشنهاد برای ایجاد حواس پرتی ؛ نشستن پشت میز ؛ پوشیدن پیراهن آستین بلند اسـت. بـه طور چشمگیری هردو دست خودرا بـه سمت میز بیندازید و مجموعه کارت هاي‌ قابل مشاهده را بپوشانید. در مرحله قرار دادن دستان خود روی میز ؛ باید مجموعه کارت هاي‌ پنهان را از آستین خود ؛ روی میز و زیر دست خود بچرخانید.

🔝🔝 ترفند ها و حقه های بازی تخته نرد

سپس میتوانید بـه سرعت مجموعه کارت هایي را کـه در ابتدا قابل مشاهده هستند ؛ بر روی دامان خود جارو کنید و دسته دوم کارت ها «کـه در اصل در آستین خود پنهان شده اند» را روی میز بگذارید.

بازی کارت گمشده

7- سری دوم کارت ها را نمایش دهید. با برگرداندن آرام هر کارت ؛ یکی از یک‌بار ؛ و کنار گذاشتن هر صورت ؛ کمی سرگرمی ایجاد کنید. ممکن اسـت بخواهید بگویید ؛ “خوب ؛ بیایید نگاهی بـه کارت ها بیندازیم و ببینیم کـه آیا کارت شـما هنوز آنجا اسـت.”

8- از شخص بپرسید آیا کارت خودرا میبیند یا خیر. شـما میخواهید تأیید کنید ؛ “بنابر این ؛ آیا کارت خودرا میبینید یا ان ناپدید شده اسـت؟” آن ها مانند سحر و جادو می‌توانند بـه توافق برسند کـه کارتی کـه انتخاب کرده اند در واقع ناپدید شده اسـت!

دسته‌ها
پیش بینی

بازی 4 پادشاه | آموزش و ترفندهای بازی کارت 4 پادشاه برای برد

بازی 4 پادشاه | آموزش و ترفندهای بازی کارت 4 پادشاه برای برد

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

ترفند بازی 4 پادشاه یک ترفند کارت مبتدی خوب اسـت و بچه ها میتوانند بـه اسانی از ان تبعیت کنند. تنوع بسیاری وجوددارد و تقریبا همه ی انها درکنار هم نگه داشتن چهار سلطان اسـت در حالی کـه مخاطب شـما را بـه این باور میبرد کـه از هم جدا شده اند. در این جا چند تغییر وجوددارد کـه می‌توانید امتحان کنید و مطمئناً دوستانتان را تحت تأثیر قرار خواهد داد!

🟢🟢 ترفند های شرط بندی در بازی پوکر

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

قسمت 1 راه اندازی ترفند

1- همه ی پادشاهان و سه کارت اضافی از هر نوع دیگر را جدا کنید. سه کارت اضافی می‌توانند هر کارت داخل عرشه باشند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

2- کارت ها را بیرون بیاورید تا چهار سلطان نشان داده شوند. سه کارت اضافی را پشت سلطان چهارم مخفی نگه دارید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

3- توضیح این کـه پادشاهان قصد سرقت از یک بانک را دارند. بـه مخاطبان خود بگویید کـه آن ها از پشتبام وارد بانک می‌شوند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

4- کارت ها را روی هم قرار دهید و آن ها را در قسمت بالای «سقف» عرشه بـه صورت رو بـه پایین قرار دهید. سه کارت برتر لوازم یدکی شـما هستند ؛ اما مخاطبان باور خواهند کرد کـه آن ها پادشاهانی هستند کـه قبلاً نشان داده شده بودند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

قسمت 2 مخلوط کردن کارت ها

1- نخستین کارت اضافی را از بالای صفحه بردارید. بدون نشان دادن صورت کارت بـه کسی ؛ بگویید کـه این “سلطان” قرار اسـت در طبقه اول باشد. ان را داخل عرشه ؛ جایی نزدیک بـه پایین قرار دهید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

2- “سلطان” دوم را بـه طبقه دوم بفرستید. کارت اضافی بعدی را از بالای عرشه بردارید و ان را جایی در وسط عرشه قرار دهید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

3- سومین “سلطان” را بـه طاق پایین ارسال کنید. هیچ کدام از کارتها را خیلی بالای قسمت عرشه قرار ندهید ؛ زیرا پادشاهان واقعی در بالای صفحه قراردارند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

4- تلنگر سلطان را در بالای عرشه قرار دهید. بـه مخاطبان خود بگویید کـه این سلطان بالای بانک می‌ماند تا مراقب باشد.مخاطبان شـما فکر میکنند کـه این چهارمین سلطان اسـت در حالی کـه در واقع نخستین سلطان اسـت. سه سلطان دیگر مستقیماً زیر ان در عرشه قراردارند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

5- از شاه عالی بخواهید بگوید پلیس در حال آمدن اسـت ؛ بنابر این همه ی باید بـه اوج بروند. بـه پشتبام میزند. چهار بار روی عرشه ضربه بزنید یا بزنید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

6- چهار کارت را از بالای عرشه بردارید و آن ها را بـه مخاطب نشان دهید. همه ی انها باید سلطان باشند.مخاطب شـما فکر میکند شـما همه ی پادشاهان را در عرشه مخلوط کرده‌اید ؛ حتی اگر در واقع سه کارت اضافی رابا هم مخلوط کرده‌اید ؛ بنابر این وقتی همه ی 4 سلطان را در بالای عرشه بـه آن ها نشان دهید ؛ حيرت زده خواهند شد!

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

7- چهار سلطان “نجات یافته” را درکنار عرشه نمایش دهید. از مخاطبان دعوت کنید تا در فضای باقی مانده پادشاهان اضافی کـه تصور میکنند شـما در ان قرار داده اید ؛ جست‌وجو کند.

قسمت 3 سعی در روش جایگزین

1- هنگامی کـه انها را از بین میبرید ؛ دو کارت تصادفی پشت سلطان دوم مخفی کنید. پادشاهان و کارت هاي‌ تصادفی را در بالای عرشه قرار دهید. آن ها باید از بالا بـه پایین بـه این ترتیب باشند: سلطان اول ؛ تصادفی ؛ تصادفی ؛ سلطان دوم ؛ سلطان سوم ؛ سلطان چهارم.

2- کارت برتر «نخستین سلطان» را بـه مخاطب نشان دهید. سپس ؛ ان را بـه پایین عرشه بفرستید.

3- دو کارت بعدی را کـه سلطان نیستند ؛ بـه وسط عرشه ارسال کنید. اینکار را بدون نشان دادن چهره کارت بـه مخاطب انجام دهید. از آنجا کـه اولی را بـه آن ها نشان دادید ؛ احتمالاً قول شـما را قبول کنند کـه دو نفر بعدی نیز سلطان هستند.

بازی 4 پادشاه

4- کارت چهارم «سلطان دوم» را بـه آن ها نشان دهید. مخاطبان باور خواهند کرد کـه این چهارمین و آخرین سلطان اسـت. در حقیقت ؛ شـما هنوز سه سلطان در بالای عرشه و یک سلطان در پایین دارید.

🔴🔴 بازی کارت گمشده

5- عرشه را ببرید ؛ نیمه پایینی را روی ان قرار دهید. اینکار سلطان اول را بـه همراه سه سلطان دیگر برمی گرداند.

6- عرشه را بیرون بیاورید و بـه مخاطب نشان دهید کـه پادشاهان در همه ی کارها بـه هم چسبیده اند. چهار سلطان باید همه ی در وسط عرشه کنار هم باشند.

دسته‌ها
پیش بینی

ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

این یک ترفند ریاضی در برد پاسور راحت اسـت ؛ زیرا برای کار بـه هیچ تردستی نیاز ندارد – فقط یک ریاضی ساده. حتی بدون درک درستی از نحوه کار ریاضیات ؛ بازهم می‌توانید این ترفند “جادویی” را برای تحت تأثیر قرار دادن همه ی دوستان خود انجام دهید!

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

روش 1 سعی در ترفند کارت یازدهم

1- بـه دوست خود دسته اي از بیست و یک کارت بازی بدهید. بـه انها دستور دهید یکی را انتخاب کنند ؛ بدون این کـه نشان دهند یا بـه شـما بگویند کدام کارت را انتخاب کرده اند ؛ و کارت را بـه طور تصادفی دوباره درون پشته قرار دهند.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

2- کارت ها را در سه ستون به‌ صورت رو بـه رو معامله کنید ؛ کار در ردیف بـه ردیف «ستون اول – ستون دوم – ستون 3 ؛ 1-2-3 ؛ 1-2-3 و غیره». باید سه ستون هفت کارته در پیش رو داشته باشید. از دوست خود بخواهید کـه بـه شـما بگوید کدام توده حاوی کارت آنهاست «البته بدون این کـه بـه شـما بگوید این کارت کدام اسـت».

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

3- دوباره سه ستون را دریک دسته کارت جمع کنید . اینبار حتما توده اي را کـه کارت انها را نگه می دارد ؛ در وسط سه دسته قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر شمع اول حاوی کارت انها بود.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

پس میتوانید ابتدا سومین ؛ سپس نخستین شمع «حاوی کارت» و سپس شمع دوم – یا شمع دوم ؛ سپس نخستین ؛ سپس نخستین سوم. بسیار مهم اسـت کـه توده حاوی کارت آن ها بـه وسط برود.

نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی

4-دو مرحله گذشته را دو بار دیگر تکرار کنید. پس از اتمام کار ؛ در مجموع 3 بار کارت را از دست داده اید. اگر ترفند کارت را بـه درستی انجام داده باشید ؛ کارت انها یازدهمین کارت در انبوه کارت ها اسـت. در انتها عرشه را ورق نزنید ؛ در غیر این صورت درست نیستید.

روش-2 انجام یک ترفند “قرمز و سیاه”

1- از روی یک عرشه 52 تایی ؛ بـه تعداد دسته هاي‌ 26 تایی با دو دسته کارت برخورد کنید. این یک عرشه کامل و بدون شوخی اسـت. ممکن اسـت بخواهید از قبل عرشه را مرور کنید تا مطمئن شوید کـه کامل اسـت و هیچ نسخه تکراری وجود ندارد.

2- یکی از این شمع ها را بـه تماشاگر بدهید و دیگری را نگه دارید. اگر دوست دارند بازرسی بیشتری داشته باشند ؛ بگذارید کدام توده را میخواهند انتخاب کنند.

3- بـه تماشاگر اطلاع دهید کـه شـما قصد دارید تعداد کارت هاي‌ قرمز در شمع خودرا با تعداد کارت هاي‌ سیاه در شمع او برابر کنید. ریاضیات موجود دراین مورد نسبتاً ساده اسـت ؛ با این حال ؛ اکثر مردم فراتر از این نیرو فکر نمی‌کنند یا سعی در کشف ان ندارند.

 

جذابیت این ترفند این اسـت کـه هر عرشه کارت کـه در ان دو دسته 26 تایی قرار دهید ؛ همیشه یک تکه کارت قرمز برابر با کارت هاي‌ مشکی در تکه دیگر دارد. برای مثال ؛ اگر 26 کارت شـما 10 کارت قرمز دارد ؛ 16 کارت باقی مانده باید سیاه باشد.

 

بنابر این ؛ 26 کارت تماشاچی باید شامل 16 کارت قرمز باقی مانده «بـه 10 کارت قرمز شـما» و 10 کارت سیاه باقی مانده «بـه 16 کارت سیاه شـما» باشد. بنابر این ؛ همانگونه کـه مشاهده میشود ؛ تعداد کارت هاي‌ قرمز در شمع شـما «10» برابر با تعداد کارت هاي‌ سیاه «10» در شمع تماشاگران اسـت.

 

و البته عکس این نیز صادق اسـت: تعداد کارتهای سیاه «16» در شمع شـما ؛ برابر با تعداد کارتهای قرمز «16» در شمع تماشاگران اسـت. شمع A از نظر کارت هاي‌ قرمز و سیاه همیشه برابر با شمع B اسـت.

ترفند ریاضی در برد پاسور

4- این ترفند رابا ساختن ان بـه هر طریقی کـه بخواهید جالب کنید. این بیشتر نمایشی را بـه نمایش میگذارد و تماشاگر را بیشتر سرگرم و شیفته خود می‌کند و نمی‌داند چگونه اینکار را انجام می‌دهید. با پویایی و هیجان انگیز کردن ؛ ان را جالب و سرگرم کننده کنید.

 

شـما میتوانید با ایجاد سه شمع این ترفند را تغییر دهید و با ایجاد یک تغییر مسیر ؛ بعد دیگری بـه جلوه کلی می بخشد. سپس ؛ ممکن اسـت بگویید کـه تعداد کارت هاي‌ قرمز در 2 شمع شـما با تعداد کارت هاي‌ سیاه دریک شمع برابر اسـت.

5- با ترفند جادویی خود انها را متحیر کنید. از تماشاگر خود بخواهید کارت هاي‌ وی را ورق بزند و سپس بـه آرامی ؛ بـه طرز چشمگیری ؛ از روی کارت هاي‌ خود برگردد. دستان خودرا کمی تکان دهید ؛ نشان دهنده هوای جادویی اسـت کـه روی عرشه ریخته اید. چطور انجامش دادی؟ هرگز نخواهی گفت و آیا می‌توانید دو بار پشت سر هم اینکار را انجام دهید؟ چرا بله. بله، تو میتونی. دوست دارند ببینند؟

 

دسته‌ها
پیش بینی

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس های Boshra

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس های Boshra

بیوگرافی بشرا دستور نژاد

دراین پست بیوگرافی بشرا دستور نژاد را مرور می‌کنیم. خانم بشرا دستور نژاد بازیگر، مدل و شاعر ایرانی اسـت کـه در چند هفنه اخیر جزو خبرسازترین چهره هاي‌ مشهور ایران بوده اسـت. افشاری اذيت جنسی بشرا دستور نژاد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از زبان خودش جنجال هاي‌ بسیار زیادی آفرید و واکنش محسن نامجو کـه متهم این اذيت جنسی بوده را برانگیخته اسـت. در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.

😘😘 بیوگرافی سامان ویلسون و دوست دخترش

بشرا دستور نژاد بازیگر و مدل ایرانی کیست؟

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

بشرا دستورنژاد حقیقی «زاده ۱۸ فروردین ۱۳۶۴» بازیگر و مدل ایرانی، زاده شهر شیراز اسـت. بشرا در سن ۱۲ سالگی مدلینگ و پایه‌هاي‌ هنر را از عمه اش، شبنم دستورنژاد حقیقی کـه خود یک نقاش حرفه اي در ایران بود آموخت. گذران اوقات بشرا با عمه اش اورا با عظمت دنیای هنر آشنا نمود و همین مورد شروع حرفه بشرا در مدلینگ بود.

آغاز فعالیت هاي‌ هنری در ترکیه

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

دستورنژاد مدلینگ حرفه‌اي را از سال ۲۰۰۹ در ترکیه آغاز نمود. او برای چندین کمپین محلی و کشوری هنرنمایی کرد ودر سال ۲۰۱۲؛ دستاوردهای شغلیش وی را بـه ایالات متحده رسانیدند. در همین دوره او با شرکت در مشاغل و فعالیت‌هاي‌ مختلف خودرا بـه سمت موفقیت سوق داد.

✅✅ بیوگرافی بانی راتن بازیگر پورن

بشرا دستور نژاد چگونه مشهور شده است؟

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

خانم بشرا دستور نژاد از هنرمندان محبوب و سرشناس ایرانی اسـت کـه تا کنون در تعداد زیادی از هنرها دستی توانمند و فعالیتی درخشان داشته اسـت و بیشتر بخاطر اجراهایی کـه در شبکه هاي‌ ماهواره اي من و تو ؛ ام‌بی‌سی پرشیا و… داشته شناخته شده اسـت.

بازیگری بشرا دستور نژاد

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

در جریان مسافرتی بـه سیاتل بشرا با ضبط رسیتالی از اشعار اصیل فارسی و انتشار ان در فیسبوک کـه ۱۶۰۰ بار نیز بازنشر گشت، موفق بـه کسب توجه بانو مرجانه مقیمی تهیه‌کننده برجسته ایرانی‌آمریکایی شد. بعد از یک گفتگو کوتاه، دستورنژاد در نقش مارال در فیلم رویاهای رادیویی «Radio Dreams» ایفای نقش کرد، فیلمی آمریکایی-ایرانی بـه کارگردانی بابک جلالی.

🤩🤩 بیوگرافی و مصاحبه با رضا میرزایی

نظر منتقدین درباره فیلم:

منتقد کاترین بری در ورایتی می نویسد: یک هنرنمایی برتر در بین نقش های مکمل. بـه نمایش کشیدن یک دختر زیرک و تیزهوش صاحب ایستگاه با چاشنی سرد و بیروح و مردم گریزانهٔ آبری پلازا مانند.

نیل یانگ از هالیوود ریپورتر:

بـه نمایش گذاردن تفاوت‌هاي‌ ظریف و کوچک، لودگی‌هاي‌ همواره و هوشمندانه کـه مهم ترین و داغترین مسایل مهاجرت، هویت و ادغام فرهنگی را گوشزد می کند. و همچنین مینویسد «و این فیلم میتواند درکنار بهترین تولیدی‌هاي‌ با سبک و سیاق رادیویی قرن قرار بگیرد…

شعرهای بشرا دستور نژاد

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

اشعار بشرا دستورنژاد را می توان با برخی سروده‌هاي‌ مشهور هم چون سیر و پیاز ؛ تابه و دیگ و… از «پروین اعتصامی» شاعر مشهور ایرانی مقایسه نمود، اگر چه اشعار بشرا دستورنژاد کاملاً منحصر بـه فرد می‌باشند، کـه به طور کامل یک قصه را روایت می‌ کنند و این هنرمند با بیان مشکلات و معضلات امروزی اشعار زیبای خودرا سروده اسـت.

موفق ترین کارهای Boshra Dastournezhad

چایخانه تفقل

قصه جعبه ابزار

قصه کمد لباس

قصه مسواک مغرور

قصه هفت سین «نوروز» و…

آزار جنسی بشری دستور نژاد توسط محسن نامجو

من به عنوان آدمی کـه با محسن نامجو کار کردم در حلقه دوستان، مهمانی و رفت و آمد با ایشان بودم و همان الگوی «پترن» اعمالِ قدرت در سواستفاده جنسی را از ایشان تجربه کردم و البته تجربه عذرخواهی وی را هم داشتم «سال ۲۰۱۷؛ آمدند آستین تگزاس ابراز ندامت و پشیمانی» با دیدن آغاز این جنبش و خواندن روایت آسیب‌دیدگان و دیدن ویدیوی «انکاریه» نامجو برق از سرم پرید و برایم این الگوی استفاده از قدرت در ان ویدئو واضح بود.

بـه خود او پیام نوشتاری دادم کـه «این کـه جلوی دوربین بنشینید و درحالیکه می دانید جریان مال چه سالی اسـت و کجاست، بعد بـه بهانهٔ ناشناس بودن اکانتِ راوی بگویید ناشناس اسـت،؛ غیر قابل تحمل اسـت. حقیقت را بگویید و عذرخواهی کنید». من هم مثل برخی ان زمان فکر می کردم کـه او می تواند عذرخواهی‌ کند، اما حالا برایم بـه وضوح الگوی استفاده ابزاری از قدرت برای سواستفاده جنسی و تعرض، در ایشان آشکار اسـت.

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

من زمانی کـه درسال ۲۰۱۴ با نامجو دریک فیلم همکاری کردم، روایت «ماهی» را همان زمان «کـه بعد از جنبش می‌تو ایرانی کاملش را در توییتر خوندم» از زبان دوستان خود آقای نامجو شنیدم، آنهم وقتی او در تلاش برای حذف من از فیلم بود« بـه دلیل این کـه بهشون «نه» گفته بودم». دوستان او همان زمان روایت «ماهی» را می‌شناختند و بازگو می کردند.

تعرض محسن نامجو به بشری دستور نژاد

البته نه بـه عنوان موضوعی کـه شک داشتند، همه ی از واقعی بودن جریان مطلع بودند همه ی آزاردیده را می‌شناختند. این کـه چطور یک سلبریتی میتواند با قدرتی کـه دارد اطرافیان را بـه سکوت دعوت کند برای من و برای بسیاری غیر قابل تحمل اسـت. این کـه میتواند جوری وانمود کند کـه یک ادم حقیقی « کـه خیلیها می‌شناسندش» یک اکانت ناشناس اسـت، برای من وحشتناک اسـت.

حتی در جریان مساله خود من کـه تمام عوامل فیلم از اِعمالِ قدرت او باخبر هستند، حاضر نیستند صحبت کنند. وقتی راجع بـه این جریان با انها تماس گرفتم، هیچکس منکر مورد من نبود، اما حاضر نیستند در بحث حقوقی مشاهداتشان را بگویند، چون مشاهداتشان بـه ضرر محسن نامجوست. این همان چیزی اسـت کـه من نامش را فساد در روابط اجتماعی و هنری می گذارم.

ودر آخر می‌گویم

هر چیزی کـه منجر بـه داشتن قدرت شود:

میتواند فساد ایجاد کند.

چه پول، چه شهرت، چه مقام سیاسی.

ان قدرت می تواند علیه آدم‌ها استفاده شود.

ما همه ی بـه عنوان کسانی کـه قدرت را:

بـه هنرمند و آدم مشهور میدهیم.

در قبال نوع استفاده‌ اش مسؤلیم…

عکس های بشری دستور نژاد

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

بیوگرافی بشرا دستور نژاد بازیگر  و مدل

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

بیوگرافی بشرا دستور نژاد + حواشی و عکس ها

پیج اینستاگرام بشری دستور نژاد beshberba@

شما در سایت nonelouder.com پرطرفدارترین پستهای جهان را مشاهده خواهید کرد